Türkiyede Kadın Hakları

1920-1970 yılları
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiyede kadın hakları kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlar hızlandı, 3 Mart 1924 Tevhidi-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği) çıkarıldı. Böylece eğitim lâikleştirilerek tüm eğitim kurumlan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı. Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1926'da kabul edildi. Kanun ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı, kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve mallan üzerinde tasarruf hakkı tanındı, 4 Nisan 1926 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kanun 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi. Belediye yasası 1930'da çıkarıldı. Yasa ile kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.
Kadın ve çocukların korunmasına ilişkin ilk düzenleme 1930'da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile yapıldı ve doğum izni düzenlendi, 26 Ekim 1933 Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakları verildi. Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934 tarihinde tanındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Şubat 1935'te 5. Dönem seçimleri sonucunda 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi, ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı.
İş Kanunu 8 Haziran 1936’da yürürlüğe girdi. Kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi. 1937 Kadınların yer altında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması 1935 tarihli 45 sayılı ILO sözleşmesi ile yasaklandı, 1945 Analık sigortası (doğum yardımı) 4772 sayılı yasa ile düzenlendi. Yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit esaslara göre düzenlenmesi 5417 sayılı yasa ile 1949'da sağlandı.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1952'de ana çocuk sağlığı hizmetleri verilmeye başladı. Gebeliği önleyici araçların satış ve dağıtımının serbest bırakılmasını ve tıbbi zorunluluk halinde kürtaj hakkı tanınmasını düzenleyen Nüfus Planlaması Hakkında Kanun 1965 yılında çıkarıldı. Eşit değerde iş için kadın ve erkek işçiler arasında ücret eşitliğini sağlayan 1951 tarihli 100 sayılı ILO sözleşmesi 22.02.1966'da onaylandı. İlk kadın bakan Türkan Akyol 26.03.1971 'de atandı.