Tıp Fakültesi Krize Müdahale Merkezi

Günlük yaşam içinde karşılaşılan sorunlarla ilgili psikosomatik belirtiler gösteren 15 yaşın üstünde genç, yetişkin ve yaşlılar başvurabilmektedir. Merkeze başvuran kadınların genellikle doğrudan şiddete uğradıkları için değil, aile içi ve kişiler arası ilişkilerden doğan sorunlar nedeni ile Tıp fakültesi krize müdahale merkezi başvurmaktadırlar.