Sevgi ve Güven Duygusu Her Şeyden Önemlidir

Bebeklik döneminde temelleri atılan sevgi ve güven duyguları ilerleyen yıllarda da önemini korumaktadır. Bu yüzden sevgi ve güven duygusu her şeyden önemlidir. Bu iki duygu, diğer olumlu duygusal özelliklerin kazanılmasında birinci derecede rol oynar.
Sevilen çocuklar sevmeyi öğrenebilecek, gelişmelerinde çok önemli olan kendine güven ve saygı gibi meziyetleri daha kolay kazanacaklardır. Çocukluklarında sevgi ile ilgili problemleri olanlar, erişkinliklerinde de sevgi sunmak ve kendine sunulan sevgiyi algılamakta güçlük çekeceklerdir.
Bebeklikte, beslenme ve temizlik sırasında gelişmeye başlayan güven duygusu, küçük çocukların korunması, korkuların giderilmesi hareketlerine yardım edilmesi ile devam ettirilmelidir. Özellikle çocuğun korkularında, ebeveynine güven ihtiyacı artar. Çocuk için güç ve kuvvetin kaynağı ebeveynleridir. Onun gözünde, annesi ve babası her türlü korkuyu giderebilir, her zorluğu aşabilir, herkesi yenebilir konumdadır. Çocuklar bu güvenleri hissederek rahatlarlar. Bu nedenle, büyükler için anlamsız da olsa çocuğun korkularına önem verilmeli, korkularını giderecek davranışlar gösterilmeli ve yanında olunmaya çalışılmalıdır