Sekretuvar Faz

Ovulasyonu takiben korpus luteumdan salgılanan progesteron hormonunun etkisi ile endometriyum kalınlaşmaya devam eder. Özellikle endometriyal glandlar fertilize ovumun gereksinimini karşılamak için müküs salgılamaya başlar. Bundan dolayı bu faza sekretuvar faz denir.
Sekretuvar faz ovaryal siklusun luteal fazın kontrolü altındadır. Ovulasyondan bir hafta sonra endometriyum tamamen gelişmiştir. Binlerce kan damarı spongios dokunun etrafını sarmıştır. Bu sırada (siklusun 21. günü implantasyon günü) endometriyumdaki biyokimyasal aktivite en üst seviyededir.
Ovulasyondan 24-48 saat içinde fertilizasyon gerçekleşir. Eğer fertilizasyon olmazsa korpus luteum geriler ve iskemi görülür. Sekretuvar fazın son günü iskemik faz olarak isimlendirilir. Endometriyum menstrüasyona hazırdır. Ovulasyondan sonra 14 gün süren bu faza aynı zamanda Premenstrüel Faz da denir.