Rubin Testi

HSG'nin yaygın olarak kullanılmasından önceki dönemlerde infertil hastaların değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Serviksten uterus ve tubalar aracılığı ile karın boşluğuna karbondioksit gazı verilerek tubaların açıklığının değerlendirilir.