Proliferatif Faz

Menstrüasyonu takiben fonksiyonel tabaka bazal tabaka tarafından yeniden yapılır. Bunu sağlayan hormon östrojendir.
Diğer bir değişle endometriyumun proliferatif faz, ovaryal siklusun foliküler fazının kontrolü altındadır. Erken poliferatif evre, menstrüasyon sonlanmadan hemen önce siklusun dördüncü ve beşinci gününde başlar ve iki, üç gün sürer. Bu evrenin sonu klasik siklusun yedinci gününe rastlar. Yüzey epiteli onarılır ancak ince veya defektiftir. Kalınlığı menstrüel kanama sırasında kaybedilen dokuya bağlıdır. Glandlar düzdür. Epitelyal nükleusları psödostratifıyedir (yalancı çok katmanlı) ve mitoz sıktır. Stromal hücreler göreceli olarak büyük nükleus ve küçük sitoplazma göstermektedir. Çok az fagositler vardır.
Östrojen, miyometriyum epitelini çoğaltarak kalınlaşmasına neden olur. Ovulasyona kadar bu proliferasyon devam eder. Bu sırada zona spongiosadaki glandlar uzar, damarlanma artar. Ovulasyon zamanında endometriyumun kalınlığı 34 mm ye ulaşır.
Proliferatif faz, 28 günlük sikluslarda, menstrüel fazın 514. günleri arasında gerçekleşir.