Osteoporoz

Erken postmenopozal yıllarda ve yerleşik osteoporoz östrojen, kadınlardaki kemik kütlesi kaybını en azından geçici olarak durduracak hatta geri döndürecektir. Epidemiyolojik çalışmalar hayatlarının herhangi bir döneminde HRT kullanan kadınlarda en azından 75 yaşına kadar kalça kırığı riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Erken postmenopozal dönemde birkaç yıl HRT kullanmanın, kalça kırıklarının daha sık görüldüğü ve daha yıkıcı olduğu 80 yaş üzerinde kırık riskini azaltıp azaltmadığı belirsizdir. HRT’ nin osteoporoz üzerindeki total etkisi tedavinin zamanlamasına ve süresine bağlıdır. Yaşam boyu ya da en azından birkaç dekad süren tedavisi, bağlı nörolojik değişikliklerin modifikasyonunda önemli rol oynadığını gösteren hayvan çalışmalarının sonuçlarını doğrulamaktadır. Yerleşmiş Alzheimer hastalığında östrojenin rolü net olarak belirlenememiştir.