Okul Öncesi Dönem

Okul öncesi dönem, çocukların becerileri artmış, başarılarına ebeveynin gösterdiği destek ve övgülerle, kendine güven duyguları oluşmaya başlamıştır. Kendine güvenle beraber inisiyatif kullanma ve bağımsız karar verebilme kabiliyeti ortaya çıkar. İmkansızlıklar, eğitim yanlışlıkları ve ilgisizlik neticesinde kaygı, korku, suçluluk hissi ve kendine güvensizlik gibi olumsuz duygular bu dönemde gelişir.
Eksiklik duygusu cinsiyet farklılığı
Çocuklar başlangıçta büyüklerin nitelemelerine bağlı olarak kız veya erkek olduklarını düşünürler. Daha sonra kızlar ve erkeklerin kıyafet farkları, saç biçimleri, süsleri, oyuncakları, çocukların cinsiyetini daha iyi kavramaları ve benimsemelerine neden olur. Nihayet cinsel organların farklılığı noktasında penisin olup olmaması fark edilir. Bu dönemde çocuğun cinsellikle ilgili soruları ve merakları artar. Cinsiyet farklılığının anlaşılması, evde ve çevrede karşı cinsten çocuğun olmaması halinde oldukça gecikebilmektedir.
Penisin olup olmaması, ayakta idrar yapıp yapamama, çocukta farklı duygusal çağrışımlara neden olabilir.
Erkekler penislerinin olmasından, ayakta idrarlarını yapabilmekten memnundurlar. Ebeveynin “pipine dokunma, çürür” “pipini keserim” gibi bilinçsiz tehditleri veya sünnet söylentilerinden çağrışımlar neticesinde bazı çocuklar, kızların penisinin olmamasına karşı şöyle bir yargı oluşturabilirler: “Kızların da önceden penisi vardı, bir cezalandırma neticesinde somadan kesildi. Kötü bir şey yaptıklarında kendileri de aynı cezaya uğrayabilecek yani penisleri kesilebilecektir.”
Kızlar penislerinin olmamasından dolayı eksiklik duygusuna kapılabilirler. Hatta bazen erkekler gibi penislerinin olduğunu ve somadan yok olduğunu düşünebilirler.
Çocukların eksiklik duygusuna kapılmaması için, kız ve erkeklerin farklı olduğu, farklılığın eksiklik veya fazlalık olmadığı, kızlarda penis yerine, erkekte olmayan vajina denen bir organın olduğu gibi basit temel bilgiler verilmelidir.