Laparoskopi

Karın boşluğunun lens sistemleri içeren kanüller ile incelenmesidir. Jinekolojide tam ve tedavi amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Laparoskopi, PID, pelvik ağrı, ektopik gebelik, infertilite veya tubal pataloji şüphesinde, endometriyozis ve miyomektomide kullanılmaktadır.