Kürtaj Konusundaki Görüşler

Kürtaj tartışmaları ve kürtaj konusundaki görüşler yıllardan beri devam etmektedir. Bu tartışmalar birçok ülkede büyük münakaşa ve eylemlere neden olmuştur. Bu konuda hukuk sistemleri de kürtajın tamamen yasaklığından tamamen serbestliğine kadar, farklı kurallardan oluşmaktadır. Türkiye’de ise 10 haftadan küçük gebeliklerin isteğe bağlı olarak sonlandırılması yasaldır.
Anne karnındaki cenin hangi aşamada insan kabul edilmelidir? Bu sorunun cevabına göre insanların kürtaja bakışları değişmektedir. Görüşler daha çok dini ve ahlaki değerlerle şekillenmektedir:
Bir uçta döllenmeden itibaren döllenmiş yumurtaya ve cenine hiçbir şekilde müdahale edilmemelidir düşüncesi bulunur. Bu düşünceye göre, döllenmeyle beraber anne ve babadan gelen genetik materyaller birleşmiş, şimdiye kadar dünyaya gelmemiş, bundan sonra da gelmeyecek yeni bir insan yaratılmıştır. Bu insanın 9 ayı anne kamında, geri kalan ömrü dışarıda geçecek hayat serüveni başlamıştır.
Cenin ancak doğumdan sonra insan kabul edilmelidir düşüncesi ise, bu konudaki görüşlerin diğer ucunda yer alır. Kendi bedeni üzerinde ancak kadın karar verebilmelidir. Ceninden önce kadının hakları düşünülmelidir. Ve Toplum, istenmeyen çocuklardan değil, ebeveynleri tarafından istenen ve rahat şartlarda özenle yetiştirilen bireylerden oluşmalıdır gibi görüşler öne sürülerek doğumdan önce her hangi bir aşamada kürtajın serbest olması istenir.
Döllenmiş yumurtanın dokunulmazlığı ile gebeliğin her aşamasında kürtaj yapılabileceği görüşleri arasında gebeliğin bazı aşamalarından önce kürtaj yapılabileceğini düşünenler bulunur. Döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesi, 40’ıncı gün, 10’uncu hafta, 3, 4 ve 7’inci aylar bu aşamalardır.
Döllenmiş yumurta da dahil olmak üzere, gebeliğin her hangi bir aşamasında ceninin yok edilmesi basit bir olay değildir. Bazı aşamalarından önce cenin insan olarak kabul edilmese dahi, kürtajla ortadan kaldırılan, kendi haline bırakıldığında insan olacak bir canlıdır. Basit endişelerle bu yola başvurmamalı, karar vermeden önce defalarca düşünülmelidir.
Kürtajda ceninin başına gelenler yanında, annenin bedensel ve ruhsal sağlığı üzerinde de birçok olumsuzluklar meydana gelir. Bu nedenle her kadın kürtajla karşılaşmamayı amaçlamalıdır. Bunun yolu ise, her cinsel ilişkinin gebelikle neticelenebileceğini bilerek, etkili bir doğum kontrol yöntemi uygulamaktır. Doğum kontrolüne önem verilmemesi oranında kürtaj ihtimali de artmaktadır.