Küçük Çocukluk Dönemi

Küçük çocukluk döneminde, bebeklikte beliren güven ve sevgi duyguları olgunlaşmaya devam eder. Bu dönemde, yetiştirilme tarzına bağlı olarak çocukta, ya kurallara uyumlu ve uysal ya da uyumsuz ve hırçın kişilik özellikleri belirmeye başlayacaktır. Keza, bağımsız davranabilme kabiliyetinin temelleri bu dönemde atılmaktadır.
Küçük çocuklar kendine konulan sınırlamalara uyum ya da tepki gösterirler. Aşırı baskı ve kontrol sonucu çocuklarda boyun eğme, uysal kişilik yapısı gelişecek, utanma ve kuşku duyguları daha fazla belirgin olacaktır.
Bazen çocuğun başına buyruk, bağımsız davranma isteği ile çatışan baskıcı eğitim, boyun eğme veya uyum ile neticelenmediğinde hırçın ve isyankâr özellikler belirginleşir.
Küçük çocukluk dönemi zamanında sevgi ve güven oluşturan yaklaşımlar ve ılımlı bir eğitim yöntemi ile hem uyum hem bağımsız davranabilme hem de kendini kontrol kabiliyetleri geliştirilmeye çalışılmalıdır.