Kssgm

Resmi Gazete'de 20 Nisan 1990 günlü yayımlanan 422 sayılı KHK ile "Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı" (KSSGM) adıyla ve Başbakana bağlı olarak kurulmuştur. Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü 29 Mart 2003 tarih ve 25063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı onayı ile Başbakanlığa bağlanmıştır.Kadına yönelik şiddet konusuna ilişkin araştırmalara destek verirken, diğer taraftan şiddete uğrayan kadınların genellikle ilk başvuru merci olan sağlık, emniyet ve adli personele konu ile ilgili seminer ve eğitim çalışmalarını programına almıştır. Yine 1994 yılında kadınların şiddetten korunması için danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulması ile kadınları gelir getirici faaliyetlere yönlendirmek amacı ile girişimcilik ve el emeğinin değerlendirilmesi konularında danışmanlık hizmeti yürütmek üzere Genel Müdürlük bünyesinde Bilgi Başvuru Bankası (3B) kurulmuştur.