Kişilik

İnsanlar, kalıtsal ve bedensel özelliklerin yanı sıra öğrenme ve deneyimleri ile kendilerini başkalarından ayırt ettirici özellikler kazanırlar. İnsandaki bireye özgü bu özelliklere “kişilik” adı verilmektedir.
Kişilik, insanlar arası ilişkilerde olduğu kadar, insanın kendi iç dünyasında kendisiyle olan ilişkilerinde de çok önemli rol oynamaktadır. Güven duygusu, sevgi, utanma, kuşkulanma, bağımsız davranabilme, kendine güven, kaygı, korku gibi birçok duygu tüm yaşamı etkilemekte ve yaşamı mutlu ya da mutsuz hale sokmaktadır.
Genel kişilik özelliklerinin olumlu yönde gelişmesi, cinsel kişiliğin de sağlıklı olmasını sağlar. İnsani ilişkilerde davranış bozukluğu gösteren bir kişilik yapısında, cinsel kişilik yapısı da sorunlu olacaktır.
Çocuğun kişilik özellikleri yaşamın ilk yıllarında belirmekte, daha sonraki yıllarda ise pekişmektedir. Erişkin davranış ve duyguları, çocukluğundan gelen özellikleridir. Yine erişkin kişilik ve ruhsal bozukluklarında çocukken yaşanan olayların izlerini bulmak mümkün olmaktadır.