Kardiyovasküler Risk

Menopozdan itibaren HRT alan kadınlarda koroner kalp hastalığına bağlı morbidite ve mortalite riski en az %50 azalmıştır. Postmenopozal kadınlarda tüm ölümlerin %40’ ından fazlasına kardiyovasküler hastalıklar ve kardiyovasküler risk sebep olduğundan, riskin bu şekilde azalması yaşam süresi üzerinde oldukça anlamlı değişikliğe yol açacaktır. Hipertansiyon anamnezi olan postmenopozal kadınlar hayatlarının kalanında HRT almanın potansiyel faydaları hakkında bilgilendirilmelidir.
Arteriyel sistem. Östrojenin arteriyel kompliyans üzerindeki faydaları artık sorgulanmamaktadır. Ancak progestogenlerin arteriyel sistem üzerindeki etkileri bu kadar açık değildir. Hayvanlarda yapılan çalışmaların arteriyel sistem üzerindeki etkileri bu kadar açık değildir. Hayvanlarda yapılan çalışmaların ilk sonuçları progestogenlerin koroner damarlarda vazokonstriksiyon yaptığı yönündeyken, in vivo çalışmalar insanlarda aynı etkiyi göstermemiştir. Bazı çalışmalarda progestogenlerin östrojenin etkilerini zayıflattığı öne sürülmüşse de başka çalışmalarda bu doğrulanamamıştır. ABD’ de yapılan Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions (PEPI) çalışması, östrojenin kan basıncı üzerinde olumlu etkisi olduğunu ve kardiyovasküler hastalık riskini azalttığını düşündürmektedir, progestogenlerin rolünü belirlemek üzere sürdürülen birkaç büyük, prospektif klinik çalışma vardır.