Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama

Üniversite Bünyesindeki Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri'nin ilki 1989 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Bunu takiben 1990'larda üniversitelerde kadın çalışmaları hızlı bir çoğalma göstermiştir. Özellikle Yükseköğretim Başkanlığı'nın 11.12.1995 tarih ve 25677 sayılı yazıları ile Başbakanlık KSSGM'nin önerisine de işaret edilerek Üniversite Rektörlüklerine, Geleceğin Türk toplumu için kadının statüsü ve sorunları konularına duyarlı, bilgili ve yetenekli kadınların yetiştirilmesi amacıyla yükseköğretim kurumlan bünyelerinde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri'nin yaygınlaştırılmasında yarar görüldüğü bildirilmiştir. Bu doğrultuda bu merkezlerin sayıları günümüzde 13'e ulaşmıştır. Ülkemizde halen üniversitelerdeki kadın çalışmalarını yürüten merkezler iki tür yapılanma göstermektedir. Bunlar Kadın sorunları araştırma ve uygulama merkezi ve kadın çalışmaları ana bilim dalları'dır.