Kadın Konuk Evleri

SHÇEK Genel Müdürlüğünün İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak, değişik bölgelerde toplam altı kadın konukevi bulunmaktadır. Kadın konuk evleri, eşler arası anlaşmazlıklar nedeni ile korunmasız kalıp terk edilen kadınlar, cinsel, fiziksel ve duygusal istismarauğrayan kadınlar, kendi bünye veya çevre koşullarından doğan ve kontrolleri dışında oluşan maddi ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar, istenmeyen evliliklerle karşı karşıya kalan kadınlar kabul edilmektedir.