Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Türkiye'de kadın emeğini değerlendirme vakfı hedefini programlarına temel alan ilk kadın kuruluşu KEDV'dir. KEDV, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerine ve kendi yaşam kalitelerini yükseltmelerine destek olmayı amaçlamaktadır. Vakfın çalışmaları düşük gelirli kadınlara gelir getirici işler yapma olanakları sağlayan eğitim, meslek edindirme programları, mikro kredi uygulamaları,çalışan kadınlara çocuk bakımı gibi sosyal destek mekanizmaları gibi etkinlikleri kapsamaktadır.
Aynı bakış açısı ve yoğunlukla çalışmalar sürdürmemekle birlikte temel olarak kadın emeğini görünür kılmayı ve düşük gelirli kadınlara gelir getirici işler yapma olanağı sağlamayı hedefleyen kuruluşlar da özellikle son yıllarda çalışmalarım başlatmıştır. Bunlar arasında ilk akla gelenler Akdeniz Kadın İstihdamını Destek Eğitim Grubu Derneği (AKİDE), İmeceKadın Dayanışma Grubu ve Mor Kağıt Atölyesi'dir.