Kadın Çalışmaları Programları

Akademik eğitim veren bölümlere sahip üniversiteler şunlardır:
1.ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları: Yüksek lisans programı olarak Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Programı Projesi'nin desteğiyle 1994 yılında kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak kurulan Anabilim Dalında farklı disiplinlerden akademisyenler ders vermektedir.
2.İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalı: Anabilim dalı 1993 yılında kurulmuştur. Üniversite bünyesinde kurulan yüksek lisans programında da farklı disiplinlerden akademisyenlerin ders vermektedir.
3.Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Programları Yüksek Lisans: Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 1996 yılında kurulmuştur. Farklı alanlardan gelen akademisyenler eğitim vermektedir.
4.Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı: Ağustos 1999 tarihinde kurulan Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı 2000 yılında uygulamaya başlamıştır.
Ancak, kadın çalışmaları programlarına katılan öğrenci sayısı bu alanda doktora sonrası akademik çalışmaya uygun alt yapı olmaması ve mezuniyet sonrası çalışma yapanların istihdam olanaklarının sınırlı olması nedeniyle giderek azalmaktadır.