Hormon Tedavisi ve Semptomların Kontrolü

Hormon replasman tedavisi yani HRT’inin amacı östrojene yanıt veren dokularda östrojen düzeyini premenopozal düzeylere getirerek postmenopozal kadınların yaşam kalitesini korumaktır. HRT uygulamadan önce mutlaka tam bir anamnez alınmalıdır.
Hormon tedavisi ve semptomların kontrolü anamnezinde;
Önceki menstrüel siklüs, premenstrüel tipte semptomlar dahil
Hepatit, kanser, tromboz ve kardiyovasküler problemler gibi hastalıklar
Son menstürasyondan bu yana geçen süre detaylı olarak belirlenmelidir.
HRT düşülen tüm kadınlar uzun vadeli faydaları ve potansiyel yan etkileri ve riskleri ile ilgili geniş olarak bilgilendirilmelidir.