Hormon Sekresyonu Regülasyon Mekanizmaları

Hormon Sekresyonu Regülasyon Mekanizmaları
1.Feed-Back Mekanizması
2.Zincir Reaksiyonu
3.Sinir Sisteminin Rolü
Stimiilan hormon ile hedef organdan salgılanan hormon arasında söz konusudur. Pozitif (östrojen ile LH) ve negatif (progesteron ile LH) feed-back şeklinde iki türü vardır. Birbiri ile bağlantılı olan, birbirinin salgılanması ile diğer maddenin düştüğü, düşen maddenin kanda başka bir maddeyi yükselttiği ve bu yükselen maddenin tekrar ilk maddeyi etkilediği reaksiyonlar zinciridir. Örneğin; insülin salgısı kan glikoz seviyesini azaltır. Bu adrenalin salgısını sağlar, adrenalin kan glikoz seviyesini yükseltir. Bu ise insülin salgısını arttırır. Endokrin sistemler vejetatif ve MSS' nin etkisi altındadır. Hipotalamustan releasing faktörlerin salgılanmasını merkezi sinir sistemi (MSS) etkiler.