Hormon Replasman Tedavisi ile Tedavinin Seçimi

Perimenopoz döneminde, ovaryan hormonlar kadınlar tarafından genellikle düzensiz şekilde üretilmektedirler. Bu nedenle hem yeterli hücresel korunma hem de hipofizdeki gonadotrap hücreleri baskılamak için daha yüksek dozda eksojen hormonlar gerekecektir. Düşük dozlu bir oral kontraseptif de uygundur ama piyasada mükemmel sonuçlar veren siklik preparatlar da mevcuttur. Siklik preparatlar 50-55 yaşlarına kadar kullanılabilir. hormon replasman tedavisi ile tedavinin seçimi için başka alternatif olarak menstruasyon tarzı kanama istenmediğinde devamlı kombine tedaviye geçilir. Şu anda HRT alan postmenopozal kadınların çoğu hala siklüs preparatlar kullanmaktadır.