Histerosalpingografi

HSG, histerograf denilen özel bir aletle endoservikal kanal, uterin kavite ve tuba uterinaların kontras madde kullanılarak görüntülenmesidir. HSG ile uterin anomaliler, intrauterin lezyonlar ve tubal patoloj iler değerlendirilir.