Endometriyal Siklus

İkinci bir siklus olan endometriyal siklus, överler tarafından etkilenerek fertilize ovumun implantasyonu için hazırlanan endometriyumda görülür. Üreme çağı boyunca endometriyum siklik değişikliklere uğrar.
Endometriyumun üç tabakası vardır.
1.Zona bazalis, miyometriyuma yakın olan tabakadır. Hormonal değişimlere çok az yanıt verir.
2.Zona Spongiosa, endometriyal glandlar yer alır. Over hormonlarına yanıt verirler.
3.Zona Kompakta, endometriyumun 1/3 ünde yer alır ve menstrüel siklusun 14-28. günlerinde şekillenir. Zona Kompakta, Spongiosa ile beraber fonksiyonel tabakayı oluştururlar. Aylık değişiklikler bu tabakalarda olur ve menstrüel kanama ile dökülür. Bazal tabaka ise endometriyumun tekrar yapılmasında rol oynar.
Endometriyal siklus da ovaryal siklus gibi üç faza ayrılır. Bunlar;
1.ProliferatifFaz
2.SekretuvarFaz
3.MenstrüelFaz