Çocukların Yetiştirilmesinde Kişilik Özellikleri

Aşağıda maddeler halinde listelenmiş çocukların yetiştirilmesinde kişilik özellikleri belirtilmiştir.
Sevme, sevgisini sunabilme, kendine sunulan sevgiyi algılayabilme,
Kendine saygı ve güven duygusu,
Başkalarına saygı ve güven duyma,
Kendini kontrol edebilme,
Duygu ve heyecanlarını yönlendirebilme, baskılayabilme,
Sabır ve anlayış gösterebilme,
Bağımsız düşünebilme, davranabilme ve seçim yapabilme,
Sorumluluklarını bilme ve yerine getirmeyi arzulama,
Cinselliğe olumlu bakış,
Cinsiyete uygun kişiliktir.