Cezalandırmak

Kurallara uymayan çocuklara öncelikle yapılması gereken şey, kuralların gerekçelerini, uyulmadığı zaman meydana gelecek olumsuzluklar ve kötü sonuçları açıklamak olmalıdır. Ancak tüm iyi niyetli açıklamalara, gösterilen sabra rağmen cezalandırmak kaçınılmaz olabilir.
Cezalandırmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda da şu kurallara uyulmalıdır:
Cezadan önce çocuk dinlenmeli, ona cezanın sebebi anlayabileceği şekilde anlatılmalıdır.
Cezalandırma ile sevginin bittiği hissi verilmemelidir. Hatta kendisinin çok sevildiği ve mecbur kalındığı için cezalandırıldığı söylenmelidir.
Cezalandırmada sakin olmaya çalışılmalı, şiddet kesinlikle kullanılmamalıdır. Sakin olunamayacak kadar kızgınlık halinde, cezayı daha sonraya ertelemek faydalı olacaktır.
Cezalandırmak, çocuğun yapabileceği bir şeyi yapmaması veya yapmaması gerekeni yapması gibi kapasitesine uygun konularda olmalıdır. Gücünün yetmediği bir şey için cezalandırmak hem haksızlık olur, hem de çocuğa zarar verir.
Suçlama çocuğun hatası ile sınırlı olmalı, bütünüyle suçlanmamalı ve aşağılanmamalıdır. “Bu söylediğin doğru değil” sözüyle çocuğun bir hatası vurgulanırken, “yalancı çocuk” ifadesi ile çocuk bütünüyle suçlanmaktadır. Bu iki suçlama türündeki farkı ve önemi ebeveynlerin iyi kavraması gerekir.