Bebeklik

Bebeklik dönemi, duygusal gelişimin ilk aşamasıdır. Bu dönemde çocukta oluşan güven ya da güvensizlik, sevgi ya da sevgisizlik duyguları, ileriki yaşlarda kişiliğin oluşmasında rol oynayacaktır.
Çocuğun duygusal gelişimi gebelik döneminde başlar.
Annenin gebelik konusundaki düşünceleri ve çocuğu isteyip istememesi önemlidir. İstenen bir gebelik, dünyanın en güzel haberi olabilirken, istenmeyen bir gebelik kara haber gibi algılanabilir. Annenin duyguları neticesinde vücudunda salgılanan hormonlar ve bazı maddelerin, kamındaki bebeğe ulaşarak onu da etkilediği bilinmektedir. Benzer mekanizmalarla, gebelik boyunca, annenin gebelik ile ilgili olmayan stres ve ruhsal sıkıntıları da bebeği olumsuz yönde etkilemektedir. Annenin gebelik konusundaki olumsuz düşünceleri, doğumdan sonraki dönemde de davranışlarını etkileyecek, çocuğuna sevgi ve güven duygularını vermekte zorluk çekecektir.
Gebelik döneminde, çocuğun cinsiyeti konusundaki beklentiler bazen önemli sorunlara yol açabilir. Erkek çocuk isteyen babanın, kızı olması halindeki surat asıklığı bile annenin duygu ve davranışlarını etkileyebilir.