Aile Araştırma Kurumu

Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde (396 sayılı) Kararname 29.12.1989 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Aile Araştırma Kurumunun görevleri 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.maddesinde belirtilmiştir. Buna göre kurumun görevleri şunlardır:
- Sosyal amaçlı dernek, vakıf, federasyon ve benzeri gönüllü kuruluşlarla iş birliği yapmak, bunların aileye dönük çalışmalarına destek sağlamak;
- Nüfus ve aile planlamasının toplumsal etki ve sonuçlarını araştırmak, milli bir politikanın geliştirilmesine yardımcı olmak.