Kadın ve Sağlık Bakım Sistemi

Kadın ve Sağlık Bakım Sistemi

Birçok kadın sağlık bakım sistemine üreme organları ile ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle başvurmaktadır. Geçmişte kadın sağlığı denildiğinde öncelikle üreme organları ve meme ile ilgili sorunlar akla gelmekteydi.

Devamı »

Türkiyede Kadın Hakları

Türkiyede Kadın Hakları

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiyede kadın hakları kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlar hızlandı, 3 Mart 1924 Tevhidi-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği) çıkarıldı.

Devamı »

Kadın Sağlığı Alanında Yasa

Kadın Sağlığı Alanında Yasa

Birleşmiş Milletler tarafından 1975’te Mexico City'de Birinci Dünya Kadın Konferansı düzenlendi ve bunu takiben 197585 yılları arasındaki dönem “Kadın On Yılı” olarak ilan edildi.Kadın sağlığı

Devamı »

Kadının Statüsü ve Sorunları

Kadının Statüsü ve Sorunları

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nce yapılan çalışma çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde “Kadın Erkek Eşitliği Daimi Komisyonu” kurulmasına dair hazırlanan teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda görüşülerek, anılan Komisyon yerine

Devamı »

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama

Üniversite Bünyesindeki Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri'nin ilki 1989 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Bunu takiben 1990'larda üniversitelerde kadın çalışmaları hızlı bir çoğalma göstermiştir.

Devamı »

Kadın Çalışmaları Programları

Kadın Çalışmaları Programları

Akademik eğitim veren bölümlere sahip üniversiteler şunlardır: 1.ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları: Yüksek lisans programı olarak Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Programı Projesi'nin desteğiyle 1994 yılında kurulmuştur.

Devamı »

Aile Araştırma Kurumu

Aile Araştırma Kurumu

Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde (396 sayılı) Kararname 29.12.1989 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamı »

Mor Çatı Sığınma Vakfı

Mor Çatı Sığınma Vakfı

Bu vakıf 1990 yılında kurulmuştur. Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı'na bağlı İstanbul'da Kadın Danışma Merkezi ve 1995 yılında Kadın Sığınağı açılmıştır.

Devamı »

Kadın Merkezi

Kadın Merkezi

Bu merkez 1998 yılında kurulmuştur. Haftada üç gün hizmet sunulmakta olan merkezde aile içi şiddete maruz kalmış kadınların başvurabileceği acil yardım hattı, iş danışmanlığı, hukuki danışmanlık ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Devamı »

Bornova Kadın Dayanışma Merkezi

Bornova Kadın Dayanışma Merkezi

İzmir'de 1990 yılında kurulmuştur. Danışma Merkezine başvuran kadınlara psikolojik, hukuksal, iş bulmaya rehberlik yapmak gibi konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Devamı »

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma

Ege Üniversitesinde 1996'dan beri faaliyet sürdüren EKAM toplumda kadının sosyo-ekonomik statüsünü yükseltmek, bilimsel araştırmalar yaparak toplumsal cinsiyet bakış açısını desteklemek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Devamı »

Kssgm

Kssgm

Resmi Gazete'de 20 Nisan 1990 günlü yayımlanan 422 sayılı KHK ile "Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı" (KSSGM) adıyla ve Başbakana bağlı olarak kurulmuştur.

Devamı »

Kadın Konuk Evleri

Kadın Konuk Evleri

SHÇEK Genel Müdürlüğünün İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak, değişik bölgelerde toplam altı kadın konukevi bulunmaktadır.

Devamı »

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Türkiye'de kadın emeğini değerlendirme vakfı hedefini programlarına temel alan ilk kadın kuruluşu KEDV'dir. KEDV, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerine ve kendi yaşam kalitelerini yükseltmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Devamı »

Vazomotor Disfonksiyon

Vazomotor Disfonksiyon

Östrojen ateş basmaları ve terlemeleri iyileştirmekte etkilidir ve kadınların büyük bir kısmının HRT’ne yanıt vermesi beklenebilir.

Devamı »

Kardiyovasküler Risk

Kardiyovasküler Risk

Menopozdan itibaren HRT alan kadınlarda koroner kalp hastalığına bağlı morbidite ve mortalite riski en az %50 azalmıştır.

Devamı »

Osteoporoz

Osteoporoz

Erken postmenopozal yıllarda ve yerleşik osteoporoz östrojen, kadınlardaki kemik kütlesi kaybını en azından geçici olarak durduracak hatta geri döndürecektir.

Devamı »

Ovaryalsiklus Nedir

Ovaryalsiklus Nedir

Ovaryalsiklus nedir diye incelersek endometriyumdaki dönemsel değişiklikler, yani menstrüel siklus överdeki dönemsel değişikliklere bağlıdır.

Devamı »

Ovaryalsiklus Fazları

Ovaryalsiklus Fazları

Ovaryalsiklus fazları 3 tanedir. Bunlar: 1.Foliküler Faz 2.Ovulasyon 3.Luteal Faz 1. FolikülerFaz Bu faza folikül olgunlaşması da denir. Ortalama 1214 gün sürer. Menstrüel siklusun başlangıcında saptanan olay, bir önceki luteal fazın östradiol miktarının azalmasına cevap olarak FSH düzeyinin yükselmesidir.

Devamı »

Göğüslerin Belirginleşmesi

Göğüslerin Belirginleşmesi

Kızların çoğunda ergenlik göğüslerin büyümesi ile başlar. Göğüslerin büyüdüğünü genelde meme uçlarının birisinin veya her ikisinin üzerinde küçük ve hassas bir kabarıklık meydana gelmesi ile fark edilir. Bu kabarıklık birkaç yıl içinde giderek büyür.

Devamı »

Vajinismusta Gebelik

Vajinismusta Gebelik

Vajinismus, yalnızca sağlıklı ve mutlu bir cinsel birleşmeye engeldir. Normale gore vajinismusta gebelik şansının az olmasına rağmen, vajen ağzına dökülen spermlerin içeri kaçması sayesinde gebelik oluşabilir. Hatta tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olunması bile mümkündür.

Devamı »

Kaç Kilo Olmalısınız

Kaç Kilo Olmalısınız

Uygun kiloyu belirlemek için 1998’den beri vücut kitle indeksi kullanılıyor. Beden kitle indeksi, kilogram cinsinden beden ağırlığının, metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle hesaplanıyor.

Devamı »

Ergenlikte Sosyal Gelişme

Ergenlikte Sosyal Gelişme

Sosyal gelişme, kişinin içinde yaşadığı toplum tarafından kabul edilebilir biçimde davranmayı öğrenme sürecidir. Çocuğun diğer insanlarla olan sosyal ilişkilerinin nasıl olacağı hayatın ilk yıllarındaki öğrenmelerine bağlıdır. İnsanlarla sıcak ilişkiler kurmaktan hoşlanan çocuklar bu davranışı öğrenme ile kazanırlar. Bu bakımdan anne ve baba ve diğer yetişkinlerin sosyal davranışları çok önemlidir.

Devamı »

Vajinal Muayene

Vajinal Muayene

İki kısımdan oluşur: Dış genital bölgenin incelenmesi ve iç bölgenin incelenmesi (spekulum veya parmakla). Muayene, danışanın sırtüstü yatırılarak bacakların iki yana açılarak kaldırıldığı bir sandalyede gerçekleşir. Danışanın daha sakin ve rahat olabilmesi için kasık ve karın bölgesi bir settare ile örtülür.

Devamı »

Mastalji

Mastalji

Siklik şekilde östrojen ve progesteron verilen postmenopozal kadınlar sıklıkla şiddetli mastalji sorunundan şikayet ederler ve bunun sonucunda HRT’ni bırakabilirler. Sürekli kombine HRT’de mastaljinin tedavinin ilk birkaç ayında görülmesi daha muhtemeldir ve düşük dozlarda sıklığı daha azdır. Sürekli kombine tedavide sebat eden mastaljiyi iyileştirmek için ağrı kesilene kadar hem östrojen hem progesterona ara verilmelidir.

Devamı »

Beslenme ve Yeme Bozuklukları

Beslenme ve Yeme Bozuklukları

Büyüme ve gelişme için gerekli olan besin öğelerini ve enerjiyi karşılayamayan adölesanların optimal boylarına ulaşamadıkları gibi kötü beslenmeye bağlı olarak başka sorunlarla da karşılaşmaları olasıdır. Bu sorunların başında obezite, zayıflık, anemi, guatr, diş ve diş eti bozuklukları ile raşitizm gelir. Obezite; özellikle kız adölesanlar arasında daha yaygındır. Bu sorunun nedeni yanlış ve kötü beslenme alışkanlıklarının yanı sıra bu dönemde kızlarda adipoz (yağ) dokusunun gelişiminin erkeklere oranla daha fazla olmasıdır.

Devamı »

Düşük Testosteron Düzeyi

Düşük Testosteron Düzeyi

Massachusetts Erkeklerde Yaşlanma Çalışmas'nda, 40 ve 70 yaşları arasındaki 1632 erkeğin cinsel dürtüsü ve hormon seviyesi ölçüldü. On beş yıllık bir periyotta üç noktada (1987-1989, 1995-1997, 2002-2004) erkeklere cinsellik düşünüp fantezi kurma aralığıyla ilgili sorunlar sorulup düşük testosteron düzeyi ölçüldü. Çalışmanın başında sorular baz alınarak erkeklerin yüzde 19'u düşük libidolu olarak sınıflandırıldı.

Devamı »

Vajina

Vajina

Tüm yönlere esneyebilen, uzun, yuvarlak bir şekilde uzanan ve bir kese gibi biten tüpe vajina denir. 7-8 cm. uzunluğunda, kaslı, üst ucu rahimle bağlantılı, ucu dışarıya açılan esnek bir kanal olan vajina; cinsel uyarılma sırasında salgı bezleri tarafından salgılanan ince bir mukus tabakası ile kaplıdır. Bu doğal ıslanma, Penisin hareketlerini kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir.

Devamı »

Çinko ve Diğer Seksi Mineraller

Çinko ve Diğer Seksi Mineraller

Beslenme konusunda 90’lı yıllarda minerallerin yapacağı kaktı, 30’lu yıllarda vitaminlerin yaptığı gibi bir şeydir. Atom absorpsiyon spektrometreleri gibi, nöron aktivasyon analizleri gibi, diğer ultra-duyarlı teknikler gibi ileri araçların ortaya koymaya başladıkları işaretler, hücrelerimizde ve vücut sıvılarımızda mineral konsantrasyonlarının oynadığı rolü yavaş yavaş gözlerimizin önüne seriyor.

Devamı »

Doğru Yapılırsa İlk İlişkide Kanama Olmaz

Doğru Yapılırsa İlk İlişkide Kanama Olmaz

İlk gece korkusu toplumda çok yaygındır. Toplumumuzda hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk ilişkinin zor olması gerektiği ve mutlaka kan gelmesi gerektiğine dair bir inanış var fakat bu doğru değildir. Kızlık zarı toplumda zannedildiği gibi vajina girişini bir perde gibi kapatmaz. Kızlık zarının ortasında adet kanının akabileceği bir açıklık bulunur ve penis buradan çok rahat bir şekilde içeri girebilir.

Devamı »

Üreme Hakları ve Cinsel Haklar Bildirgesi

Üreme Hakları ve Cinsel Haklar Bildirgesi

Üreme hakları ve cinsel haklar bildirgesi içerisinde kadın yaşam, özgürlük, eşitlik, mahremiyet, bilgilenme ve eğitim, evlenme ve aile kurma konularında seçim yapma, çocuk sahibi olup olmamaya karar verme, sağlık bakımı alma ve sağlığın korunması, bilimsel gelişmelerden yararlanma, toplanma özgürlüğü ve siyasete katılma ve işkence ve kötü muameleden özgür olma hakkı bulunmaktadır.

Devamı »

Barselona Bildirgesi ve Anne Hakları

Barselona Bildirgesi ve Anne Hakları

Bu bildirge Türk Perinatoloji Derneği'nin de üyesi olduğu Dünya Perinatal Tıp Birliği tarafından kaleme alınmış ve "5. Dünya Perinatal Tıp Kongresi" sırasında gerekli düzenlemeleri takiben kabul edilmiştir. Bu bildirge 24 Eylül 2001'de Barselona-İspanya'da kabul edilmiştir.

Devamı »

Pelvik Muayenede Kullanılan Araçlar

Pelvik Muayenede Kullanılan Araçlar

Pelvik Muayenede Kullanılan Araçlar Vajinal spekulum Steril eldiven İtoloji için smear ve kültür alınacak materyal; ucu pamuklu aplikatör, vajinal spatula, cam slayt, fıksatif, kültür tabağı İyi bir ışık kaynağı Sıvı yağlayıcı materyal Forseps ve spançlar Pelvik Muayene Perine inspeksiyonu Spekulum muayenesi Bimanuel muayene ve gerekli olduğu durumlarda rektal muayeneyi içerir.

Devamı »

Perine İnspeksiyonu

Perine İnspeksiyonu

Jinekolojik muayene vulvanın incelenmesiyle başlar. Mikroorganizmaların yayılmasını önlemek için her iki ele eldiven giyilir. HIV/AİDS, Hepatit B pozitif olduğu bilinen durumlarda çift eldiven kullanılır. Mons pubis, labia minör, majör, klitois, üretral açıklık, vajinal açıklık değerlendirilir. Cinsel olgunluk ve pubik kıllanma modeli değerlendirilir. Bölgeye ait gelişim anomalisi olup olmadığı, genel hijyen koşullarına uyup uymadığı, akıntı, kaşıntı bulguları, ülserasyonlar.

Devamı »

Kendi Kendine Vulva Muayenesi

Kendi Kendine Vulva Muayenesi

Vulvanın kendi kendine muayenesi KKMM gibidir. KKVM ile vulva kanseri erken dönemde tanımlanabilir, anormal durumları erken durumda saptayıp olası tedavileri ve önlemleri erken dönmede başlatabilmek için aylık yapılmalıdır. Kadının genital bölge muayenesi fazla zaman almayan bir işlem olduğu ve kadın sağlığının korunmasında önemli yeri olduğu vurgulanmalıdır.

Devamı »

Kuldoskopi

Kuldoskopi

Douglas boşluğu yolu ile karın içi organların optik aletlerle incelenmesidir. Batın içine 1000 cc kadar karbon dioksit verilir. Daha sonra endoskop ile batın içerisinde uterus, överler, tubalar ve periton gözlenir. Günümüzde kuldoskopi yerini laparoskopiye bırakmıştır.

Devamı »

Kuldosentez

Kuldosentez

Karın içindeki kan, sıvı, asit ve enfeksiyona bağlı eksuda yer çekimi etkisi ile douglas boşluğuna birikir. Kuldosentez posterior fomiksten culdesak boşluğuna iğne ile girilerek buradaki sıvının varlığı ve özelliğinin belirlenmesidir. Ektopik gebelik, pelvik enfeksiyonlar, retrouterin hematosel ve över malignensilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Devamı »

Histerosalpingografi

Histerosalpingografi

HSG, histerograf denilen özel bir aletle endoservikal kanal, uterin kavite ve tuba uterinaların kontras madde kullanılarak görüntülenmesidir. HSG ile uterin anomaliler, intrauterin lezyonlar ve tubal patoloj iler değerlendirilir.

Devamı »

Rubin Testi

Rubin Testi

HSG'nin yaygın olarak kullanılmasından önceki dönemlerde infertil hastaların değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Serviksten uterus ve tubalar aracılığı ile karın boşluğuna karbondioksit gazı verilerek tubaların açıklığının değerlendirilir.

Devamı »

Laparoskopi

Laparoskopi

Karın boşluğunun lens sistemleri içeren kanüller ile incelenmesidir. Jinekolojide tam ve tedavi amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Laparoskopi, PID, pelvik ağrı, ektopik gebelik, infertilite veya tubal pataloji şüphesinde, endometriyozis ve miyomektomide kullanılmaktadır.

Devamı »

Mamografi

Mamografi

Düşük doz X ışınları ile meme dokusu görüntülenmektedir. Memedeki kitleyi palpabl olmadan önce belirlemenin en iyi yöntemidir Mamografmin kullanılmaya başlaması ile küçük meme kanserlerini invazyon yapmadan ve meme dışına yayılmadan saptamak mümkün olabilmektedir. Mamografi meme kanserinin %10-15'ini belirleyememesine rağmen duyarlılığı (%85-90) yüksektir. Mamografi 40-49 yaş arasında 1-2 yılda 50 yaş ve üstünde her yıl yapılmalıdır.

Devamı »

Hormon Sekresyon Mekanizmaları

Hormon Sekresyon Mekanizmaları

Hormon Sekresyon Mekanizmaları 1.Hipotalamus-Adenohipofız Sistemi 2.Hipotalamus-Nöröhipofiz Sistemi 3.Hipotalamus-Hipofız Dışı Sekresyonlar Hipotalamustan salgılanan releasing faktörler adeno hipofize gelir.

Devamı »

Menstrüasyon

Menstrüasyon

Menstrüasyon olabilmesi için gerekli beş temel koşul: 1-Hipotalamustan pulsatil GnRH uyarısı olmalı, 2-Hipofız överleri uyaracak kadar gonadotropin salgılamalı, 3-Överlerde folikül bulunmalı ve gonadotropinlere cevap verebilmeli,

Devamı »

Endometriyal Siklus

Endometriyal Siklus

İkinci bir siklus, överler tarafından etkilenerek fertilize ovumun implantasyonu için hazırlanan endometriyumda görülür. Üreme çağı boyunca endometriyum siklik değişikliklere uğrar. Endometriyumun üç tabakası vardır. 1.Zona bazalis, miyometriyuma yakın olan tabakadır. Hormonal değişimlere çok az yanıt verir. 2.Zona Spongiosa, endometriyal glandlar yer alır. Over hormonlarına yanıt verirler.

Devamı »

Proliferatif Faz

Proliferatif Faz

Menstrüasyonu takiben fonksiyonel tabaka bazal tabaka tarafından yeniden yapılır. Bunu sağlayan hormon östrojendir.Diğer bir değişle endometriyumun proliferatif fazı, ovaryal siklusun foliküler fazının kontrolü altındadır. Erken poliferatif evre, menstrüasyon sonlanmadan hemen önce siklusun dördüncü ve beşinci gününde başlar ve iki, üç gün sürer. Bu evrenin sonu klasik siklusun yedinci gününe rastlar. Yüzey epiteli onarılır ancak ince veya defektiftir. Kalınlığı menstrüel kanama sırasında kaybedilen dokuya bağlıdır.

Devamı »

Sekretuvar Faz

Sekretuvar Faz

Ovulasyonu takiben korpus luteumdan salgılanan progesteron hormonunun etkisi ile endometriyum kalınlaşmaya devam eder. Özellikle endometriyal glandlar fertilize ovumun gereksinimini karşılamak için müküs salgılamaya başlar. Bundan dolayı bu faza sekretuvar faz denir.

Devamı »

Menstrüel Faz

Menstrüel Faz

Korpus Luteum dejenere olduğunda hormonlar salgılanmaz. Bunun sonucunda endometriyum tabakası gerilemeye başlar ve menstrüasyon gerçekleşir. Endometriyumdaki spiral arterler, menstrüasyonun oluşmasında anahtardır. Östrojen ve progesteronun kandaki seviyesinin düşmesi ile bu arterlerde spazm oluşur. Fonksiyonel tabakaya kan akımı azalır ve iskemi ortaya çıkar.

Devamı »

Kişilik

Kişilik

İnsanlar, kalıtsal ve bedensel özelliklerin yanı sıra öğrenme ve deneyimleri ile kendilerini başkalarından ayırt ettirici özellikler kazanırlar. İnsandaki bireye özgü bu özelliklere “kişilik” adı verilmektedir. Kişilik, insanlar arası ilişkilerde olduğu kadar, insanın kendi iç dünyasında kendisiyle olan ilişkilerinde de çok önemli rol oynamaktadır. Güven duygusu, sevgi, utanma, kuşkulanma, bağımsız davranabilme, kendine güven, kaygı, korku gibi birçok duygu tüm yaşamı etkilemekte ve yaşamı mutlu ya da mutsuz hale sokmaktadır.

Devamı »

Çocukların Yetiştirilmesinde Kişilik Özellikleri

Çocukların Yetiştirilmesinde Kişilik Özellikleri

Sevme, sevgisini sunabilme, kendine sunulan sevgiyi algılayabilme, kendine saygı ve güven duygusu, başkalarına saygı ve güven duyma, kendini kontrol edebilme, duygu ve heyecanlarını yönlendirebilme, baskılayabilme, sabır ve anlayış gösterebilme, bağımsız düşünebilme, davranabilme ve seçim yapabilme,

Devamı »

Bebeklik

Bebeklik

Bebeklik dönemi, duygusal gelişimin ilk aşamasıdır. Bu dönemde çocukta oluşan güven ya da güvensizlik, sevgi ya da sevgisizlik duyguları, ileriki yaşlarda kişiliğin oluşmasında rol oynayacaktır. Çocuğun duygusal gelişimi gebelik döneminde başlar.

Devamı »

Bebeğin Beslenmesi

Bebeğin Beslenmesi

Çocuğun beslenmesinin zamanlaması ve tarzı, güven ve sevgi duygularının oluşmasında önemlidir. Bebek için en önemli konu açlıktır. Açlığının hemen giderilmesini ister, beklemeye tahammülü yoktur. Beslenme zamanları konusunda kesin kurallar konulması, bir zamanlar önerilen bir yöntemdi. Bebek ne kadar küçük olursa olsun beklemesini bilmeli, düzene alışmalı denirdi. Artık katı kuralların çocukta huzursuzluk ve sıkıntı oluşturacağı, hırçın bir yapıya neden olacağı düşünülmektedir.

Devamı »

Bebeğin Temizliği

Bebeğin Temizliği

Beslenmede olduğu gibi, bebeğin temizliği de sevecen bir tavırla yapılmalıdır. Bebeğinin temizliğini iğrenerek yapan, duygularını davranış ve söylenmelerle belli eden anne, bebeğinin huzursuzluğuna ve güvensizlik duygularına neden olduğunu bilmelidir.

Devamı »

Küçük Çocukluk Dönemi

Küçük Çocukluk Dönemi

Küçük çocukluk döneminde, bebeklikte beliren güven ve sevgi duyguları olgunlaşmaya devam eder. Bu dönemde, yetiştirilme tarzına bağlı olarak çocukta, ya kurallara uyumlu ve uysal ya da uyumsuz ve hırçın kişilik özellikleri belirmeye başlayacaktır. Keza, bağımsız davranabilme kabiliyetinin temelleri bu dönemde atılmaktadır. Küçük çocuklar kendine konulan sınırlamalara uyum ya da tepki gösterirler.

Devamı »

Sevgi ve Güven Duygusu Her Şeyden Önemlidir

Sevgi ve Güven Duygusu Her Şeyden Önemlidir

Bebeklik döneminde temelleri atılan sevgi ve güven duyguları ilerleyen yıllarda da önemini korumaktadır. Bu yüzden sevgi ve güven duygusu her şeyden önemlidir. Bu iki duygu, diğer olumlu duygusal özelliklerin kazanılmasında birinci derecede rol oynar. Sevilen çocuklar sevmeyi öğrenebilecek, gelişmelerinde çok önemli olan kendine güven ve saygı gibi meziyetleri daha kolay kazanacaklardır.

Devamı »

Cinsel Bölge İle İlgili Duygular

Cinsel Bölge İle İlgili Duygular

Küçük çocukların temizliği sırasında annenin davranış ve sözleri cinsel bölge hakkında, erişkinlikte de sürecek kanaatlerin oluşmasına neden olmaktadır ve cinsel bölge ile ilgili duygular değişir. Annenin çocuğun altını temizlerken hoşnutsuzluğunu, tiksinti hislerini çocuğa aktarması, “pis çocuk”, “kaka çocuk”, gibi nitelemelerde bulunması, cinsel organını, poposunu elleyen çocukların azarlanması, ellerine vurulması ile çocuk cinsel bölgesi hakkında “pis, kötü” gibi olumsuz kanaatler edinecektir.

Devamı »

Tuvalet Eğitimi

Tuvalet Eğitimi

Küçük çocukluk döneminde anne-çocuk arasındaki çatışmanın nedenlerinden biri tuvalet eğitimidir. Erken ve aşırı baskı uygulanarak yapılan tuvalet eğitimi çocukta duygusal gelişim bozukluklarına neden olabilir. Tuvalet eğitiminde dikkat edilmesi gereken kurallar: Çocuğun bedensel gelişimi, tuvalet alışkanlığını kazanabilecek seviyede olmalıdır. Genellikle tuvalet kontrolü, gündüz 2-3, gece 4-5 yaşlarında kazanılabilmektedir.

Devamı »

Okul Öncesi Dönem

Okul Öncesi Dönem

Okul öncesi dönem, çocukların becerileri artmış, başarılarına ebeveynin gösterdiği destek ve övgülerle, kendine güven duyguları oluşmaya başlamıştır. Kendine güvenle beraber inisiyatif kullanma ve bağımsız karar verebilme kabiliyeti ortaya çıkar. İmkansızlıklar, eğitim yanlışlıkları ve ilgisizlik neticesinde kaygı, korku, suçluluk hissi ve kendine güvensizlik gibi olumsuz duygular bu dönemde gelişir.

Devamı »

Cinsel Bölge Kişiye Özeldir

Cinsel Bölge Kişiye Özeldir

Çocuklar, cinsel organların farklılığını anladıktan sonra, başkalarının cinsel organlarını görme istekleri de artar. Çocukların hem merakları uygun tarzda giderilmeli hem de cinsel bölgeyi başkalarının görmesi, ellemesi ile ilgili sınırlamalar öğretilmelidir. Bazı aileler çocuklarına, karşı cinsten diğer çocukların organlarını göstermek istemezler.

Devamı »

Sevme ve Sevilme Duygusu Her Dönemde İhtiyaçtır

Sevme ve Sevilme Duygusu Her Dönemde İhtiyaçtır

Sevme ve sevilme duygusu her dönemde ihtiyaçtır. Özellikle kişinin kendi sevdikleri tarafından sevildiğini bilmesi daha da önemlidir. Normal şartlarda ebeveyn-çocuk arasında sevme sevilme ilişkisi, yaradılıştan gelen bir özellik sayesinde çok kolay gerçekleşir. Ancak ebeveynlerin davranış hataları, şartlardaki bazı olumsuzluklar sevgi konusunda sorunlara neden olabilmektedir.

Devamı »

Cezalandırmak

Cezalandırmak

Kurallara uymayan çocuklara öncelikle yapılması gereken şey, kuralların gerekçelerini, uyulmadığı zaman meydana gelecek olumsuzluklar ve kötü sonuçları açıklamak olmalıdır. Ancak tüm iyi niyetli açıklamalara, gösterilen sabra rağmen cezalandırmak kaçınılmaz olabilir. Cezalandırmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda da şu kurallara uyulmalıdır: Cezadan önce çocuk dinlenmeli, ona cezanın sebebi anlayabileceği şekilde anlatılmalıdır.

Devamı »

Adet Görmemeye Neden Olan Hastalıklar

Adet Görmemeye Neden Olan Hastalıklar

Adet görmemeye neden olan hastalıklar aşağıda listelenmiştir. Hormonal bozukluklar, kronik yumurtlama bozukluğu durumları (Polikistik över sendromu), yumurtalık hastalıkları (iltihaplanmalar, ameliyatlar)

Devamı »

Kürtaj Konusundaki Görüşler

Kürtaj Konusundaki Görüşler

Kürtaj tartışmaları ve kürtaj konusundaki görüşler yıllardan beri devam etmektedir. Bu tartışmalar birçok ülkede büyük münakaşa ve eylemlere neden olmuştur. Bu konuda hukuk sistemleri de kürtajın tamamen yasaklığından tamamen serbestliğine kadar, farklı kurallardan oluşmaktadır. Türkiye’de ise 10 haftadan küçük gebeliklerin isteğe bağlı olarak sonlandırılması yasaldır. Anne kamındaki cenin hangi aşamada insan kabul edilmelidir? Bu sorunun cevabına göre insanların kürtaja bakışları değişmektedir. Görüşler daha çok dini ve ahlaki değerlerle şekillenmektedir:

Devamı »

Frengi

Frengi

Frengi, deri ve iç organları tutarak çeşitli klinik tablolara yol açar. Hastalık üç evre halinde seyreder. Her evrenin belirtileri ve oluşan hasarlar farklıdır. Cinsel ilişki sırasında mikrop, ciltten vücuda girer. Bu giriş ye, rinde bir müddet sonra bir yara ortaya çıkar. Mikrobun bulaşmasından yaranın çıkış zamanına kadar yaklaşık 9 ila 90 gün arasında bir süre geçmektedir.

Devamı »

Yumurta Hücresi Üretimi

Yumurta Hücresi Üretimi

Anne karnındaki ceninin bel kemiğinin her iki yanındaki dokular, ceninin kromozom yapısı dişi ise yumurtalık şeklinde farklılaşmaya başlar. Farklılaşan yumurtalıkta gebeliğin 6. haftasında yumurtanın ana hücreleri (oogonia) belirginleşir. 20. haftaya kadar ana yumurta hücreleri bölünerek çoğalır. Daha sonra, 46 kromozomlu bu hücreler kromozom sayısını yarıya indirecek bölünme aşamasına girerler.

Devamı »

Doğum Kontrol Yöntemleri

Doğum Kontrol Yöntemleri

Kısırlaştırma yöntemleri, tüplerin bağlanması, sperm kanallarının bağlanması, Hormonal yöntemler, Ağızdan kullanılan haplar, deri altına uygulanan implantlar, enjeksiyon yöntemleri, bariyer metotları

Devamı »

Bir kadın ne zaman kısır sayılabilir

Bir kadın ne zaman kısır sayılabilir

Sağlam ve kısır olmayan bir erkekle uzun yıllar evli yaşadığı halde gebe kalmayan her kadın, kısır sayılır. Kadının kısır sayılabilmesi, ancak bu evlilik için geçerlidir. Birçok vakalarda, aynı kadının, diğer bir erkekle cinseli ilişkide bulunduğu zaman kısır olmadığı görülmüştür.

Devamı »

Kısırlığın tespiti için kadın ve kocanın birlikte muayene edilmeleri

Kısırlığın tespiti için kadın ve kocanın birlikte muayene edilmeleri

Erkeğin kısırlığı tamamen tespit edilmemiş bulunduğu müddetçe, kısırlığın kadının suçu sayılması, bütün manasızlığına rağmen genellikle tercih edilen bir görüştür. Erkeğin de bir doktora müracaat ederek kendisini muayene ettirmesi ve menisinde yeteri miktarda hareketli tohum hücresi bulunup bulunmadığını anlaması icap eder.

Devamı »

Cinseli histe soğukluk

Cinseli histe soğukluk

Cinseli teheyyüç dolayısıyla, cinsel organlarına kan hücum eder ve bu organlar kanla dolar. Kaygan zarlar sıcaklaşır ve nemlenir; guddeler ifraza başlar; adaleler harekete geçer.

Devamı »

Rahim nezlesi

Rahim nezlesi

Rahmin kaygan zarının devamlı bir şekilde ifrazatta bulunuşu, çok kere hiç farkına varılmadığı halde genç kızlarda da görülür. Lâkin hâd rahim nezlesi daha ziyade soğuk alma yahut da yanlış bir yaşayış tarzı takip etme neticesinde zuhur eder.

Devamı »

Rahimde urlar tümör

Rahimde urlar tümör

Rahmin adali kısımlarında bazen Myom adı verilen urlar husule gelir. Bu gibi urlar kanser urlarına nispetle zararsız şeyler iseler de çok kere kısırlığa sebep olurlar. Aslında kadın kısır değildir; zira gebe kalabilir.

Devamı »

Yumurtaların düşük kıymetli oluşları

Yumurtaların düşük kıymetli oluşları

Kısırlık sebeplerinden biri de yumurtalık yumurta imal ettiği halde bu yumurtaların sağır oluşlarıdır. Yumurtalıklar çok kere mikroskobik bir surette ufak yumurtalar yerine, şişmiş irmik taneleri gibi, dejenere hücreler imal edebilirler.

Devamı »

Kısırlığın tedavisi

Kısırlığın tedavisi

Şimdiye kadar sıralanmış olan ve en sık görülen kısırlık sebepleri de gösteriyorlar ki bir kadının hakiki veya zahiri kısırlığının çok çeşitli ve değişik sebepleri vardır. Lâkin birçok vakalarda kısırlık, bu sebeplerden yalnız biri ile değil, birkaçının tesiriyle olur. Meselâ infatilismus dolayısıyla bazı kadınlarda yumurtalıklar, her ay değil, daha uzun aralarla yumurta meydana getirir; bu yüzden kadının âdeti 6-8 haftalık aralarla görülür.

Devamı »

Yumurtalığın yumurta yapmaması

Yumurtalığın yumurta yapmaması

Öyle olaylar vardır ki, bunlarda yumurtalık, hiç yumurta çıkarmaz. Böyle kadınlarda ekseriya aybaşı âdeti de görülmez. Bundan başka bu gibi kadınlar kısır iseler de bu hal her zaman vaki değildir. Aybaşı görülmeyen kadınlar evlenmemelidirler.

Devamı »

Evlilikte iktidarsızlık

Evlilikte iktidarsızlık

Evlilikte erkeğin iktidarının azalmaya başlayışının ilk sebebi, erotik heyecanlanma duygusunun zayıflamaya başlayışlarıdır. Erkek, yavaş yavaş karısının tehyiçlerine alışır ve zamanla bu tehyiç edici şeyler artık heyecan verici olmaktan çıkarlar.

Devamı »

Evlilikte iktidarsızlıktan korunmak

Evlilikte iktidarsızlıktan korunmak

Batı dünyasının kadını da, şark dünyasındaki kardeşleri gibi evlilikteki cinsel birleşmeyi de erotik bir vazife ve sanat saymayı öğrenmelidir. Batı dünyasının kadını bilmelidir ki tabiat onu, erkeği taklit ederek bütün ilimlere ve başarılara burun sokmak için yaratmamış, aksine ona erkeğinkinden tamamen ayrı, tamamen belirli ve kesin bir surette kadınca ve erkeğin hayat yoluna hiç benzemeyen bir yol çizmiştir. Batı dünyasının kadını mutlu olmak isterse dört başlıca bölümü; aşk, evlilik, analık, çocuk yetiştirmekten ibaret olan bu hayat yolunu takip etmek zorunluluğundadır. Tabiatın kadına vermiş olduğu bu meslek, kadının kendi kendine seçebileceği bütün mesleklerden çok daha üstün ve yücedir.

Devamı »

Rahim yolu peserleri

Rahim yolu peserleri

Rahim yolu peserleri lâstikten yapılmış ve ufak kâseler şeklinde kapaklardır. Bir rahim yolu peserinin nasıl bir şey olduğunu anlatmak için içi boşaltılmış yarım bir limon kabuğu veya yarım bir yumurta kabuğu göz önüne getirilmelidir.

Devamı »

Nasıl bir peser seçmeli

Nasıl bir peser seçmeli

Bir peser seçmek isteyen her kadın, doktora başvurarak cinsel organının biçimine göre ve icap eden büyüklükte bir peser seçimi için fikir almalıdır. Bu seçim işi bittikten sonra ayrıca doktordan peserin nasıl kullanılacağına dair bilgi almalı ve peserin rahim yoluna sokulmasından iki hafta sonra doktora tekrar giderek kontrol ettirmelidir.

Devamı »

Kıymıklar

Kıymıklar

Bir tahta, cam veya metal kıymığı, bir diken veya küçük bir yabancı madde cildin altına girebilir veya daha kötüsü tırnağın altına girebilir ve her dokunduğunuzda dayanılmaz şekilde ağrılı olabilir.

Devamı »

Isırıklar

Isırıklar

Yılanlar, akrepler ve kuduz köpeğin ısırığı; iki yüz yıl kadar önceki doktorların el kitaplarına göre bu tehlikeler her köşede mevcuttu ve Avrupa’da ve savaş alanlarında bu şekilde ölümcül yaralar almak kaçınılmazdı.

Devamı »